Disclaimer

  • De informatie op deze website en de webshop is met grote zorg samengesteld. Informatie is gebaseerd op

betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyses. Wij kunnen niet garanderen of alle informatie juist of volledig is.

  • Noch de eigenaar(s) van deze website of de auteur(s) zijn verantwoordelijk voor enige vorm van of eventuele schade

door uw genomen beslissingen of eventuele informatie die hierin niet juist of volledig is

website of webwinkel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik en de gevolgen van enig advies of producten

gekocht door deze website of webshop.

  • Sommige informatie, interpretatie van de testresultaten, illustraties en afbeeldingen op deze websites kunnen

fout zijn. De informatie op deze websites wordt verstrekt voor zover wettelijk toegestaan

en wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.

  • Deze websites zijn voorbereid voor Phinederland.shop behoudt zich alle rechten voor: tekst, beeld, geluid,

animatie en video zijn allemaal onderworpen aan copyright en andere bescherming van intellectueel eigendom, zoals:

handelsmerken en patenten. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren is ten strengste verboden. Sommige

informatie op de Phinederland.shop websites bevat materiaal waarop auteursrechten rusten van

dienstverleners en/of andere derden.

  • Phinederland.shop heeft de intentie om de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren, en eveneens expliciet

behoudt zich het recht voor om haar intellectuele eigendom af te dwingen en alles te doen wat in haar macht ligt om te stoppen of te voorkomen:

dreigende of daadwerkelijke inbreuk, waar en wanneer deze wordt aangetroffen. Het wordt als hoffelijk beschouwd om

u op de hoogte hebben gebracht van de stand van zaken en als gevolg hiervan wordt aangenomen dat er geen derde

partij kan in de toekomst beweren onwetend te zijn geweest over het bestaan ​​van de intellectueel van Phinederland.shop

eigendom.

  • Links op deze site zijn informatief en bieden een dienst aan onze bezoekers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de

inhoud of het gebruik dat u kunt maken. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die sites.

 

We stellen het op prijs als u ons informeert en alle informatie accepteert om de kwaliteit van deze website te verbeteren.